Progressieve Retina Atrofie


Progressieve retina atrofie (PRA) is een aandoening waarbij het netvlies verslechtert. De term progressieve retina atrofie wordt gebruikt om meerdere typen erfelijke aandoeningen van het netvlies te omschrijven. Nachtblindheid is een van de eerste symptomen van PRA, wat zich kenmerkt door verminderd zicht in de schemer- en avonduren waarbij de pupil vergroot is en de pupilreflexen vertraagd optreden. Het zal uiteindelijk leiden tot totale blindheid.

Er zijn meerdere PRA-vormen zijn die in grote mate rasgebonden zijn. De aandoening komt voor bij de Lancashire Heeler, maar is erg zeldzaam.

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen bij het lichamelijk onderzoek en een uitgebreid oogonderzoek. Voor heel wat rassen is een DNA-test voor deze aandoening beschikbaar, zodat het al mogelijk is om voordat de verschijnselen ontstaan, vast te stellen of de hond aan de aandoening lijdt en waardoor lijders uitgesloten kunnen worden van de fokkerij. Maar helaas is het vanwege het zeldzame vóórkomen onbekend welke vorm het is bij de Lancashire Heeler en of een van de meer dan tien DNA-testen geschikt zou zijn. Het zou ook zo maar kunnen zijn dat er meerdere vormen voorkomen bij ons ras.

Er is geen behandeling mogelijk. We kunnen dus alleen proberen te voorkomen dat PRA opduikt, dus een risicoanalyse op basis van de bekende gevallen is essentieel.