Nieuws


Renovatie website

Datum: 2020-02-11
De website van de Lancashire Heeler Club Nederland wordt de komende tijd grondig gerenoveerd, zoals trouwe bezoekers aan onze website ongetwijfeld zullen hebben opgemerkt.

Belangrijke redenen voor deze renovatie zijn het verbeteren van de huidige:

  • online dienstverlening;
  • informatievoorziening;
  • presentatie en functionaliteit op mobiele apparatuur.

en het eenvoudig kunnen toepassen van toekomstige mogelijkheden, zoals:

  • interactiviteit;
  • online shop e.d.

Hebt u suggesties, dan zijn deze natuurlijk altijd welkom.