Collie Eye Anomaly


Collie Eye Anomaly (CEA, ook wel choroïdale hypoplasie, CH, genoemd), Is een aandoening van het netvlies.  De aandoening betreft een onderontwikkeld choroïd, een plek op het netvlies vol bloedvaatjes. Hierdoor wordt de ontwikkeling negatief beïnvloed en blijkt het zicht verminderd. Er zit echter een groot verschil in de ernst van de aandoening. Heel vaak is het zo miniem dat het zicht er niet of nauwelijks door wordt beïnvloed, in extreme gevallen kan het blindheid opleveren.

CEA kan het beste worden gediagnosticeerd bij de puppycontrole. Als de hond ouder is, belemmert het intussen gevormde pigment in het netvlies vaak een goede diagnose. Maar er kan meer. Er is namelijk een DNA-test voor CEA/CH beschikbaar. Lijderschap en dragerschap kan zo probleemloos worden aangetoond, evenals natuurlijk een vrij genotype.

Het is uit den boze om met een lijder te fokken en ook de combinatie van twee dragers dient vermeden te worden. Je weet namelijk nooit hoe ernstig een lijder er onder gebukt zal gaan. Maar de DNA-test heeft er intussen voor gezorgd dat het grootste deel van de fokpopulatie vrij is.

Helaas is er nog een aandoening die onder de noemer CEA valt maar niet met de DNA-test aantoonbaar is: coloboma. Dat zijn als het ware gaten in het netvlies. En honden met coloboma zullen zeker wat delen in het gezichtsveld missen. Ook hierbij is de ernst onvoorspelbaar.

Daarom moeten pups altijd de ECVO-puppytest ondergaan op de leeftijd van zo’n 7 weken. Want vrij van CEA betekent alleen vrij van CH en niet automatisch vrij van coloboma.