Cataract


cataract

Cataract, ook wel grauwe staar genoemd, is een vertroebeling van de lens. Het kan op jonge leeftijd (enkele maanden tot 2 jaar) al optreden en dan noemen we het juveniele cataract. Deze vorm is erfelijk.

De ouderdomscataract wordt ook wel seniele cataract genoemd. Deze wordt als niet-erfelijk beschouwd. Desondanks zien we bij de Lancashire Heeler wel degelijk aanwijzingen voor een erfelijke component. Een andere mogelijke oorzaak is diabetes.

De diagnose moet worden gesteld door een specialist, zeker in het geval van (nog) kleine laesies. Voor een niet gespecialiseerde dierenarts is het wel eens moeilijk de troebeling goed te duiden.

Afhankelijk van de omvang kan cataract blindheid veroorzaken. Een operatie door een gespecialiseerde dierenarts is mogelijk maar is redelijk kostbaar.

Omdat alle vormen waarschijnlijk een erfelijke component hebben is voorkomen beter dan genezen. Bij het fokken is het daarom verstandig rekening te houden met het risicoprofiel van de ouders. Er is geen DNA-test beschikbaar, hoewel er wel hier en daar onderzoek naar wordt gedaan.