Bestuur


Het dagelijks bestuur van de de Lancashire Heeler Club Nederland bestaat uit de volgende functionarissen:

Voorzitter 
Mevrouw Lydia Erhart
voorzitter@lancashireheelerclub.nl

Secretaris:
De heer Jan Carbo
secretaris@lancashireheelerclub.nl

Penningmeester:
De heer Luuk Buurma
penningmeester@lancashireheelerclub.nl

Bestuurslid fokbeleid:
De heer Dick Koster

Bestuurslid activiteiten:
Mevrouw Diana Broeckaert

Ledenadministratie:
De heer Luuk Buurma

Redactie Heeler Herald:
De heer Dick Koster
redactie@lancashireheelerclub.nl